תמיכות נוספות

  • 471550

    לאורך השנים הקרן זיהתה צורך והחליטה לתמוך ולהשקיע השקעות אסטרטגיות בגופים ומוסדות להם השפעה חברתית, ציבורית וערכית בעיקר בנושאי השכלה גבוהה, מוסדות בריאות ותרבות. אילו נמצאים בהלימה גם לתחומי הליבה ומהווים השלמה וחיזוק לתפיסת הסולידריות והמוביליות החברתית אותה מקדמת הקרן.