אוכלוסיות בסיכון

 • 460552

  תחום אוכלוסיות בסיכון בקרן פועל למען קידומם של ילדים, נוער וצעירים בסיכון בכל תחומי החיים בדגש על פיתוח כישורי חיים, השכלה ותעסוקה, מניעה וטיוב המסגרות החוץ ביתיות, לצד חיזוק השדה, לשם הבטחת מתן מענים מותאמים, איכותיים ומקצועיים. הקרן עושה זאת ע"י תמיכות אסטרטגיות, עידוד וייזום שותפויות תוך ובין מגזריות, מעורבות אקטיבית בקידום מדיניות ופיתוח פלטפורמות חדשניות בשדה.

  העמותה ע"ש אהרן שנדור

  העמותה הוקמה על מנת לסייע לצעירים וצעירות בסיכון, חסרי עורף משפחתי לנהל חיים עצמאיים בקהילה. זאת, באמצעות שני פרויקטים עיקריים - ״פרויקט דירת בוגרות״ ו-״פרויקט הכוון״.

  מעורבות הקרן

  היוזמה הראשונה של קרן משפחת שעשוע אשר הוקמה בשנת 2008 לזכרו של אהרן שנדור (אביה של נשיאת הקרן) הנותנת מענה לצעירים וצעירות בסיכון, שהקרן הגדירה בליבת הפעילות שלה. נשיאת הקרן עומדת בראש הוועד המנהל של העמותה ומעורבת בניהולה.

  אור שלום

  ארגון המטפל בילדים, נוער וצעירים בסיכון שהוצאו מחזקת הוריהם על ידי רשויות הרווחה בשל נסיבות של חוסר מוגנות קיצונית וקשיים בתפקוד ההורי. הארגון מפעיל פתרונות חוץ ביתיים מגוונים ביניהם, אומנה במרכז, מעונות משפחתיים קהילתיים ותוכנית בוגרים.

  מעורבות הקרן

  נשיאת קרן משפחת שעשוע החלה את חייה המקצועיים בשנת 1999 כמנהלת המקימה של משפחתון מעלה אדומים ובהמשך כמנהלת אשכול של המעונות המשפחתיים של "אור שלום". מאז 2018 ועד היום מכהנת כיו"ר הוועד המנהל של הארגון, שותפה ומעורבת מקצועית בפעילות השוטפת של הארגון ומובילה נושאי חדשנות, פיתוח וקידום הארגון כמוביל בשיח המקצועי בשדה.

  הפורום הציבורי

  כפרי הנוער, פנימיות הרווחה והאומנה בישראל 

  שותפות פילנתרופית ומקצועית שהוקמה במטרה לקדם את המסגרות הפנימייתיות ברמה הלאומית, ולהבטיח את המענה המיטבי והמותאם ביותר עבור חניכי ובוגרי המסגרות הפנימייתיות.

  מעורבות הקרן

  לקרן נציגות בוועד המנהל של הפורום, שותפה להחלטות האסטרטגיות ולמהלכי קידום המדיניות בנושאים הרלוונטיים לתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

  נִרְאות

  פורום הארגונים למען צעירות וצעירים במצבי סיכון מונה מעל 30 ארגונים חברתיים במגוון רחב, המלווים צעירים וצעירות במצבי סיכון אשר חברו יחד במטרה לייצר שינוי חברתי, לקדם שיח, מודעות, שיתופי פעולה ומענים בשטח.

  מעורבות הקרן

  הפורום נתמך ומלווה מקצועית בימים אלו ע"י קרן גנדיר וקרן משפחת שעשוע לשם בנייה ופיתוח כלים מקצועיים והכשרות, תוך מתן מעטפת לארגונים העובדים עם צעירים וצעירות בסיכון.

  ג'ויינט אשלים - יתד

  מיזם ההשכלה

  מערך לקידום השתלבות של צעירות וצעירים במצבי סיכון בהשכלה על-תיכונית – השלמת השכלה ומסלול מקצועי, טכנולוגי או אקדמי – עד לתעסוקה משמעותית ומקדמת מוביליות. 

  מעורבות הקרן

  הקרן תמכה ולקחה חלק פעיל בוועדת ההיגוי של מיזם ההשכלה והשקיעה אמצעים רבים כולל ידע מקצועי.

  הטכנודע – תכנית "ניצנים"

  תוכנית המהווה מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה עבור כ-15 ילדים בגילאים 3-6. התוכנית תומכת בילדים על מנת למנוע הוצאה חוץ ביתית מחד ומתן העשרה חינוכית טיפולית בנושא מדע, מאידך. זאת, במטרה להעצים אותם ולסייע בעיצוב תמונת עתיד של מסוגלות גבוהה.

  מעורבות הקרן

  התוכנית מלווה ע"י חבר בורד של הקרן, התומכת בתוכניות העשרה וחוגים בנושאי המדע והספורט לילדים השוהים במסגרת הטיפולית.

  • אוכלוסיות בסיכון
  • חינוך טכנולוגי ומדעי
  • הבית לסולידריות חברתית
  • מחקר וחדשנות
  • קידום מדיניות
  • מגדר