פיתוח ואסטרטגיה

חדשנות, קידום מדיניות, מגדר

מחקר וחדשנות

מחקר וחדשנות

הקרן תופסת מדידה והערכה כדרך לבחינה, קידום ושיפור מתמיד של אסטרטגיית הנתינה שלה. מגבה ומבססת את פעולותיה בנתונים, תוך כדי מחקר בשיטות מגוונות ועדכניות.

קידום מדיניות ותמיכה בתשתיות

קידום מדיניות ותמיכה בתשתיות

הקרן מאמינה בקידום מדיניות בתחומים בהם היא מעורבת כדרך משמעותית להשפיע על השדה ורואה חשיבות גם בתמיכה בתשתיות של ארגונים כמנוע צמיחה.

כמו-כן, הקרן פועלת לשם עיצוב וביסוס הפילנתרופיה הישראלית כגורם משלים לפעילות המדינה ולוקחת חלק פעיל בארגונים מובילים, באמצעות תמיכה, חיזוק תשתיות, מחקר ועידוד שיתופי פעולה.

 

מגדר

מגדר

הקרן מפתחת את תודעת השוויון המגדרי ביחס לבחינת הנתינה הפילנתרופית דרך ״עדשה מגדרית״. תפיסה המנחה ומשתקפת בבחירותיה ובתהליכי העבודה שלה, כמו גם באמצעות השקעה במחקר וקידום מדיניות בנושא.

שיתופים

ארגון המוביל מהלכים המחברים בין ארגונים חברתיים, ציבוריים ועסקיים, לטובת פתרון בעיות חברתיות מורכבות - "קולקטיב אימפקט". שיתופים מוביל מספר יוזמות: "קווים אדומים" למניעת אלימות בזוגיות, "ישותנו" לשיפור איכות החיים וצמצום הבדידות בזקנה, "מקומות" בי"ס למצוינות בשלטון המקומי ו"חוסן ילדינו" פרויקט סיוע לילדי קווי העימות להתמודד עם האתגרים הרבים בעקבות ה-7 באוקטובר.

מעורבות הקרן

לקרן נציגות בוועד המנהל של הארגון, שותפה להחלטות האסטרטגיות שלו ופעילה בוועדת ההיגוי של יוזמת "קווים אדומים" ו-TOP15 (עד לסגירתה). כמו-כן הקרן תומכת במבצע החירום שיזמה שיתופים בפרוץ המלחמה - "חוסן ילדינו".

המכון למשפט ופילנתרופיה

מכון מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א שקם במטרה לחקור את תפקידי הפילנתרופיה, לתמוך בחתירתה לקידום חברה שוויונית ומשגשגת ולסייע בשילובה האופטימלי במדיניות החברתית-כלכלית של ישראל. המכון פועל במספר אפיקים: מחקר, הוראה והכשרה, פיתוח קהילה ורישות.

מעורבות הקרן

לקרן נציגות בוועד המנהל, תומכת בקידום מחקר רב תחומי אודות פילנתרופיה, פיתוח הוראה והכשרה בתחום וחיזוק רשת מחזיקי עניין בשדה, לרבות גורמי ממשל.

JFN - Jewish Funders Network

JFN ישראל הינה רשת מקצועית המאפשרת לתורמים ובעלי הון ישראלים, לחלוק רעיונות בנוגע למעורבות הפילנתרופית שלהם ולהרחיב את מעגלי הנתינה בהם הם נמצאים, הן בישראל והן מעבר לים.

מעורבות הקרן

הקרן חברה פעילה ב- JFN ישראל, מעורבת מקצועית בכנסים, הסברה ופעילותה וכן שותפה במרכז לפילנתרופיה משפחתית ולוקחת חלק בוועדת ההיגוי שלה.

נח"ל

נדלן חברתי לישראל – מודל חדשני לדיור, טיפול וליווי לנשים היוצאות ממעגל הזנות בהובלת קרן שוסטרמן ובשיתוף מספר קרנות נוספות.  

מעורבות הקרן

הקרן רואה במיזם זה פריצת דרך בתחום הפילנתרופיה ונכנסה כשותפה ישראלית יחידה, מבין הקרנות הפילנתרופיות, בהקמת מודל חדשני שצפוי בעתיד לשרת אוכלוסיות מגוונות נוספות.

שדולת הנשים

עמותה ציבורית הפועלת לקידום נשים ושוויון מגדרי באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, שינוי מדיניות והעלאת מודעות הציבור בתחום זה.

מעורבות הקרן

לקרן נציגות בוועד המנהל, מלווה ושותפה מקצועית לפעילות הארגון. בזמן החירום הקרן תמכה בחמ"ל הזכויות לנשים ע"ש אליס שלוי ז"ל" למען סיוע במיצוי ואכיפת זכויות לנשים בעקבות המלחמה, מכל חלקי החברה הישראלית.

אדם טבע ודין

ארגון המוביל שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, ופועל לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים.

מעורבות הקרן

הקרן תומכת, בהובלת חבר בורד, בהקמת המחלקה הכלכלית של הארגון במטרה להוות כוח משמעותי בשיח הסביבתי המקומי, אשר מניח על שולחן מקבלי ההחלטות סוגיות סביבתיות עם סימוכין כלכלי.

עמותת 121 - בידיים טובות

העמותה קמה במטרה, לזהות אתגרים חברתיים ולהשמיע את הקול החברתי בכנסת ובממשלה כדי להשפיע על נבחרי הציבור לקבל החלטות שיחזקו את התשתיות החברתיות. מיזם "בידיים טובות" - הינו המטה להשקעה בגיל הרך שקם במטרה לקדם חינוך מיטבי לגילאי לידה עד שלוש.  

מעורבות הקרן

הקרן, בהובלת חברת בורד, שותפה מקצועית ולוקחת חלק בוועדת ההיגוי של מיזם "בידיים טובות". מתוך אמונה משותפת כי חינוך ציבורי איכותי לפעוטות הוא אחד האתגרים החשובים העומדים בפני מדינת ישראל, נושא שהבורד מעוניין לעסוק בו בשעת חירום זו.

פורום הקרנות

קהילה של אנשי מקצוע בקרנות פילנתרופיות, הפועלות לטובת החברה בישראל. מהווה משאב לפיתוח הקשרים ושיתופי הפעולה בין הקרנות ומייצר מרחב מיטבי המפתח ומקדם מקצועיות בתחום הפילנתרופיה, מתוך תפיסה של גיוון, אחריות ושותפות תוך ובין מגזרית.

מעורבות הקרן

הקרן שותפה לחשיבה וקידום שיתופי הפעולה, לוקחת חלק פעיל בקבוצות מיקוד רלוונטיות לפי תחומי תוכן, בסיורים, ימי עיון וגיבוש ועוד.

  • אוכלוסיות בסיכון
  • חינוך טכנולוגי ומדעי
  • הבית לסולידריות חברתית
  • מחקר וחדשנות
  • קידום מדיניות
  • מגדר