הגשת בקשה

תמיכות קרן משפחת שעשוע

תחומי הליבה של הקרן הינם: ילדים, נוער וצעירים בסיכון וכן חינוך טכנולוגי ומדעי בדגש על אוכלוסיות פריפריה חברתית וגיאוגרפית בישראל. הקרן תבחן בקשות לתמיכה ביוזמות שונות בתחומים אילו, אשר תואמות את חזון הקרן ומטרותיה ונמצאות בהלימה לערכים של קידום סולידריות חברתית, יזמות וחדשנות, צדק, שוויון, גיוון והכלה. בנוסף לתחומי הליבה, הקרן תומכת בפיתוח שדה הפילנתרופיה בישראל, ביוזמות לחיזוק הסולידריות וצמצום פערים בחברה הישראלית ובתחומים נוספים.

הקרן תדון בבקשות בשני מועדים בשנה

מועד ההגשה הנוכחי נפתח בתאריך: 28/2/24 ויסתיים בתאריך 13/3/24 בשעה 23:59 בלילה. מועד הגשה נוסף יפורסם באתר וברשתות החברתיות.  

טווח התמיכה של הקרן נע בין 50 אלף ש"ח לבין 500 אלף ש"ח. 

ניתן לצאת מהטופס בכל שלב ולשוב למלאו במועד מאוחר יותר ע"י לחיצה על "שמירת טיוטה".

אנא קראו את ההנחיות המלאות טרם מילוי טופס הבקשה. 

במקרה של קשיים טכניים במילוי הטופס, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל

info@shashua-foundation.org.il

להמשך הנחיות